Δημιουργία «Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου Αρχαίων Σταγείρων: Ο Αριστοτέλης» Σύμφωνο Συνεργασίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Δήμου Αριστοτέλη

Το«Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών», Α.Π.Θ. (ΔΙ.Κ.Α.Μ.), εκφράζει τη μεγάλη χαρά και ικανοποίησή του για την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Αριστοτέλη για τη δημιουργία του «Διεθνούς Πνευματικού Κέντρου Αρχαίων Σταγείρων: Ο Αριστοτέλης». Το «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών», Α.Π.Θ., μετείχε από την αρχή ενεργά στις διεργασίες που οδήγησαν στη σύναψη αυτής της Συμφωνίας και φιλοδοξεί να συμβάλει με έναν τρόπο ουσιαστικό στην επιτυχία της. Η μελέτη και προβολή του Αριστοτελικού έργου σε παγκόσμια κλίμακα είναι, άλλωστε, ο κύριος στόχος τον οποίο υπηρετεί με επιτυχία. Το επιστημονικό δυναμικό συνεργατών του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών», Α.Π.Θ., από την Ελλάδα και από όλον τον κόσμο και το παγκόσμιο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει με τις επιστημονικές του δραστηριότητες, θα αποτελέσουν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία αυτού του φιλόδοξου και οραματικού εγχειρήματος.

Για να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη της Προέδρου του "Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών", Α.Π.Θ., και Ομότιμης Καθηγήτριας Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Δήμητρας Σφενδόνη-Μέντζου στην εκπομπή "Κοινωνία των Ιδεών" του ATLAS TV πατήστε εδώ.