Απονομή τιμής σε μέλη του Α.Π.Θ. που διακρίθηκαν κατά το 2018