ΘΑΛΗΣ

Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Α.Π.Θ.
Σύντομο Βιογραφικό:
Καθηγητής Ρομποτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Χριστίνα Παπαχρήστου
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ
Σύντομο Βιογραφικό:
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ
Σύντομο Βιογραφικό:
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ
Σύντομο Βιογραφικό:
Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Α.Π.Θ.
Σύντομο Βιογραφικό:
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τομέας Φιλοσοφίας, Α.Π.Θ.
Σύντομο Βιογραφικό: