Ερευνητικά Προγράµµατα & Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών

 

Ερευνητικά Προγράμματα & Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών
 

1997-99

Κύρια υπεύθυνη του Ερευνητικού Προγράµµατος: «Αριστοτέλης και Σύγχρονη Επιστηµονική Σκέψη». Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ (1997-99).

2002-4

Κύρια υπεύθυνη του Ερευνητικού Προγράµµατος: «Κίνηση, αλλοίωση και µεταβολή στο Αριστοτελικό µοντέλο της Φύσης» του Επιχειρησιακού Πρόγραµµατος-Εκπαίδευση & Δια-βίου Μάθηση ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ συγχρηµατοδοτούµενου από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (2002- 2004).

2013-15

Eπιστηµονικώς Υπεύθυνη της Δράσης Δ4 «Ο Αριστοτέλης ως θεμελιωτής του Επιστημονικού Ρεαλισμού» του Επιχειρησιακού Πρόγραµµατος-Εκπαίδευση και Δια-βίου Μάθηση «ΘΑΛΗΣ» (συγχρηµατοδοτούµενου από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση), µε γενικό Τίτλο, «Όψεις και προοπτικές του Ρεαλισµού στη Φιλοσοφία της Επιστήµης και των Μαθηµατικών». Κύριος υπεύθυνος Στάθης Ψύλλος.

 

Επίβλεψη διδακτορικών, μεταδιδακτορικών & διπλωµατικών εργασιών

Eκπόνηση διπλωµατικών εργασιών υπό την επίβλεψή της: 35, σε εξέλιξη 4

Εξέταση διπλωµατικών εργασιών: 35

Εξέταση διδακτορικών διατριβών: 15

Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υπό την επίβλεψή της: 7, σε εξέλιξη 3

Εκπόνηση μεταδιδακτορικών εργασιών υπό την επίβλεψή της: 3