Μελέτες - Άρθρα

Μελέτες και άρθρα
 
1982
«Ο δυναμικός χαρακτήρας της πραγματιστικής θεωρίας του νοήματος του Charles S. Peirce». Φιλοσοφία12: 359-378.
 
1984
«Ντετερμινισμός και Απροσδιοριστία στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και στη Σύγχρονη Φυσική».Κείμενα για τον Δημόκριτο. Από το Α΄ Διεθνές Συνέδριο για τον Δημόκριτο, 6-9 Οκτωβρίου 1983. Επ. επιμέλεια Λίνος Μπενάκης. Ξάνθη 1984, σσ. 221-232.
 
1986
«Η θεωρία των σημείων του C. S. Peirce: Σημειωτική, Οντολογία, Ερμηνευτιή». Πρακτικά του 1ου Φιλοσοφικού Συνεδρίου πάνω στην Ερμηνευτική. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σσ. 130-39.
 
1988
 “A Realist Explanation of Causality through ‘Causal Powers’.” Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, σσ. 245-55.
 
1989
Popper's Propensities: An Ontological Interpretation of Probability”. Στο Gavroglou et al. eds., Imre Lakatos and Theories of Scientific Change. Kluwer Academic Publishers, σσ. 441-55.
 
1990
Models of Change: A Common Ground for Ancient Greek Philosophy and Modern Science.” Στο Greek Studies in the Philosophy and History of Science. Kluwer, σσ.149-69.
 
1990
Is there a Logic of Scientific Discovery? A Pragmatist-Realist Account of the Rationality of Science.”Στο M. Assimakopoulos et. al. eds., Proceedings of the 1st Greek-Soviet Symposium on Science and Society, σσ. 239-250.
 
1993
The Reality of the Unobservable in Physical Theory: An Account of C. S. Peirce’s ‘Pragmatic Realism.’”Reflexao 57. Caminhos De Epistemologia II. Campinas, SP, σσ. 103-118.
 
1994
«Ο χαρακτήρας του φυσικού νόμου: Μία Πραγματιστική-Ρεαλιστική εξήγηση». Ελληνική ΦιλοσοφικήΕπιθεώρηση, 11: 134-149.
 
1994
Laws of Nature: Ante res or in Rebus?”, International Studies in the Philosophy of Science, vol. 8, No 3: 229-242.
 
1995
“Peirce and Idealism.” Στο K. Ketner ed., Peirce and Contemporary Thought. Philosophical Inquiries. New York: Fordham University Press, σσ. 329-38.
 
2000
What is Matter for Aristotle: A Clothes-Horse or a Dynamic Element in Nature?" Στο Demetra Sfendoni-Mentzou ed., Aristotle and Contemporary Science, Vol. I. New York: Peter Lang, σσ. 237-258.
 
2001
«Χρόνος και γίγνεσθαι στον Αριστοτέλη και στον Prigogine».  Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Ο Αριστοτέλης Σήμερα», Νάουσα-Μίεζα, 20 – 23 Σεπτεμβρίου, 2000. Νάουσα 2001, σσ. 343-58.
 
2003
«Η θεωρία της Τραγωδίας και της Επιστήμης: Μερικά σχόλια στον Εμπειρισμό του van Fraassen». Στο Ν. Κούτρας επιμ. έκδ., Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Περὶ Ποιητικῆς». Αθήνα 2003, σσ. 388-405.
 
2004
«Αριστοτελική Πρώτη Ύλη και Σύγχρονη Φυσική», στο Ι. Καλογεράκος (επιμ. έκδ.). Πρακτικά του Έκτου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ο Αριστοτέλης και η Σύγχρονη Εποχή» Ιερισσός, 19-21 Οκτωβρίου 2001. Χαλκιδική 2004, σσ. 357-372.
 
2006
«Το ‘πάγωμα’ της κίνησης και το Αριστοτελικό ‘γίγνεσθαι’ του φυσικού κόσμου». Στο Vita Contemplativa.Essays in Honour of Demetrios N. Koutras -Βίος Θεωρητικός/Αφιερωματικός Τόμος εις τον Καθηγητήν Δημήτριον Ν. Κούτρα. Αθήνα 2006, σσ. 469-485.
 
2008
“C. S. Peirce and Aristotle on Time,” COGNITIO. Revista de Filosofia. Vol.9 Numero 2 (2008): 261-280.
 
2008
«Αναζητώντας το πραγματικό πίσω από το ‘θέατρο των αναπαραστάσεων’ του Bas van Fraassen». Στο Δ. Σφενδόνη-Μέντζου επιμ. έκδ., Φιλοσοφία των Επιστημών. Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ, σσ. 133-158.
 
2008
Bas Van Fraassen’s ‘Argument from Public Hallucination’ and the Quest for the Real Behind Representations.” Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy. Volume 43, 2008: 199-205. https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/purchase?openform&fp=wcp22&id=wcp22_...
 
2008
“Aristotle’s Theory of Time in Relation to the ‘Time Arrow’ of Ilya Prigogine.” Ennio de Bellis ed.,Preceedings of the International Conference “Aristotle and the Aristotelian Tradition.” Lecce, June 12-14, 2008. σσ. 391-404.
 
2008
«Το βέλος του χρόνου στον Αριστοτέλη και στον Prigogine». Στο Αργύρης Νικολαϊδης επιμ. έκδ., Ο κόσμος στην επιστήμη και στην φιλοσοφία. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, σσ. 45-64.
 
2012
«Αριστοτελική φιλοσοφία της φύσης και σύγχρονη Φυσική». Στο Δ. Β. Γραμμένος, επ. Επιμέλεια, Μακεδονία. Απο τον 7ο αιώνα π.Χ. στην ύστερη αρχαιότητα. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2012, σσ. 637-652.
 
2012
«Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης». Στο Δ. Β. Γραμμένος, επ. Επιμέλεια, Μακεδονία. Απο τον 7ο αιώνα π.Χ. στην ύστερη αρχαιότητα. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2012, σσ.653-660.
 
2014
Charles S. Peirce.” Στο F. Bellucci et al. eds., PEIRCE. 5 QUESTIONS.  
Automatic Press, 2014, σσ. 239-249.
 
2014
“Evanghelos Moutsopoulos’ Philosophy. An Overall Appreciation.” Στο Athanasia Glykophridi-Leontsini ed.,Aspects de sa philosophie/Aspects of his Philosophy. Paris: L’Harmattan, 2015, σσ. 15-19.