Άλλες ακαδηµαϊκές δραστηριότητες

Άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες και αξιώματα:
 
1987-
Εκπρόσωπος του ΑΠΘ στο Inter-University Centre of Dubrovnik Dubrovnik-Yugoslavia (από το1991 Dubrovnik-Croatia).
 
1992
Συντονίστρια Επιστηµονικής Συµφωνίας µεταξύ του ΑΠΘ και του York University, Toronto-Canada.
 
1999-2002
Διευθύντρια του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ.
 
2000-2012
Συντονίστρια των προγραµµάτων Erasmus του ΑΠΘ µε το Πανεπιστήµιο της Padua-Ιταλία και του Vrije Universiteit Amsterdam-Ολλανδία.
 
2001-
Μέλος της International Advisory Committee της “Charles S. Peirce Society,” ΗΠΑ.
 
2003-9
Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΑΠΘ (2003-2006, 2006-2009). 
 
2006-8
Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας. Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας επέτυχε, ύστερα από πρόταση υποψηφιότητας που συνέταξε και κατέθεσε στη Γενική Συνέλευση της International Federation  (FISP) το 2008, να επιλεγεί η Ελλάδα για τη διοργάνωση του of Philosophical Societies 23ου World Congress of Philosophy, Αθήνα για το 2013 (http://sfendoniwcp2013news.blogspot.com/). 
 
2009-2016
Πρόεδρος της Ενώσεως Υποτρόφων Προγράμματος Fulbright. Τμήμα Βορείου Ελλάδος.
 
2009-10
Διευθύντρια του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ.
 
2010-
Γ. Γραμματέας του Ιδρύματος Ερεύνης και Εκδόσεων της Νέας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα.
 
2010-
Μέλος του Δ.Σ. του “Centro per la Storia della Tradizione Aristotelica,” Padova-Ιταλία.
 
2011-
Πρόεδρος του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών», ΑΠΘ.
 
2011-12
Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ.
 
2013-14
Αντιπρόεδρος της “Charles S. Peirce Society,” ΗΠΑ.
 
2014-15
Πρόεδρος της “Charles S. Peirce Society,” ΗΠΑ.
 
2014
Μέλος της Ηonorary Committee του “Charles S. Peirce Centennial Congress 2014.” July 16-19 2014, University of Massachusetts, Lowel-ΗΠΑ.
 

Μέλος Επιτροπών Σύνταξης Περιοδικών:
1996-
Μέλος της επιτροπής σύνταξης και μία εκ των κριτών του   της Ελληνικής Φιλοσοφικής Επιθεώρησης.
 
1996-99
Μέλος της επιτροπής σύνταξης του περιοδικού, International Studies in the Philosophy of Science.
 
2000-
Μία εκ των κριτών του περιοδικού, Transactions of the Charles Sanders Peirce
 Society.
 
2005-
Μία εκ των κριτών του περιοδικού ΝΕΥΣΙΣ.