Διοργάνωση Συνεδρίων & Επιστημονικών Συμποσίων

Διοργάνωση Συνεδρίων-Συμποσίων-Σεμιναρίων:
 

1997

International Conference Aristotle and Contemporary Science,” (Πρόεδρος του Συνεδρίου, της Επιστημονικής και Οργανωτιής Επιτροπής). 1-4 Σεπτεμβρίου, 1997, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.
 

2001

International Conference, “Aristotle Today” (Μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής). 20-23 Σεπτεμβρίου, 2001, Μίεζα-Νάουσα.
 

2006

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας «Φιλοσοφία των Επιστημών». Διοργάνωση: Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία & Τομέας Φιλοσοφίας, ΑΠΘ (Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής) 6-8 Μαΐου 2006, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 

2008

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, «Η έννοια του υποκειμένου και οι μετασχηματισμοί της». Διοργάνωση: Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία &  Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (Πρόεδρος του Συνεδρίου). 17-19 Οκτωβρίου, 2008, Πάτρα.
 

2012

Fifth International Symposium, The Notion of Time in Aristotle” (Πρόεδροι του Συνεδρίου, Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης & Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου). 12-15 Μαΐου, 2012,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.
 

2013

23rd World Congress of Philosophy Philosophy as Inquiry and Way of Life (Αντιπρόεδρος του Συνεδρίου και Μέλος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής). 4-10 Αυγούστου, 2013, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 

2012-13           

1ο «Διεθνές Colloquium για τον Αριστοτέλη». Διοργάνωση: «Διεπιστηµονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών», ΑΠΘ (Πρόεδρος του Colloquium). 12 Δεκεµβρίου 2012-26 Ιουνίου 2013, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.
 
 

2013-14

2ο «Διεθνές Colloquium για τον Αριστοτέλη». Διοργάνωση: «Διεπιστηµονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών», ΑΠΘ (Πρόεδρος του Colloquium). Νοέµβριος 2013-Ιούνιος 2014, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.
 

2014

4th Biennial International Congress of the “International Association for Presocratic Studies” (IAPS). Φιλοξενία & συν-διοργάνωση «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών» (ΔΙΚΑΜ), ΑΠΘ. 30 Ιουνίου-4 Ιουλίου, 2014, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.
 

2014

International conference “Aristotle and Contemporary Science: Celebrating the 60th Anniversary of CERN.” Συν-διοργάνωση: “Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών” & European Organization for Nuclear Research” (CERN) (Πρόεδροι: Emmanuel Tsesmelis, CERN & Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, ΑΠΘ), 30-31 Οκτωβρίου, 2014, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.
 
 

2015

Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα, «Ο Αριστοτέλης ως θεμελιωτής του σύγχρονου επιστημονικού ρεαλισμού». Διοργάνωση: «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών». ΑΠΘ (Πρόεδρος της Ημερίδας). 14 Δεκεμβρίου, 2015, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη.
 

2016

World Congress «ARISTOTLE 2400 YEARS» (Πρόεδρος του Συνεδρίου και της Οργανωτικής Επιτροπής). 23-28 Μαΐου, 2016, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Αρχαία Στάγειρα-Αρχαία Μίεζα.