Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου

Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου
 

Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης

Πρόεδρος του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 54124
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30-2310-996803, 997198
E-mail:sfendoni@edlit.auth.gr, dikam@auth.gr
Website:www.dikam.auth.gr, aristotleworldcongress2016.web.auth.gr

 

Τομείς ερευνητικού και διδακτικού έργου

Φιλοσοφία της Επιστήμης
Θεωρία της Γνώσης
Πραγματισμός
Φιλοσοφία του C. S. Peirce
Ο Αριστοτέλης σήμερα
Αριστοτελική Φιλοσοφία και σύγχρονη επιστημονική σκέψη

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Αριστοτέλους Φυσικά: Η Αριστοτελική έννοια της φύσης

και το δυναμικό μοντέλο του φυσικού κόσμου  

10 ECTS