Ίδρυση - Αντικείμενο - Σκοπός

 
Το «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών» (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) ιδρύθηκε στις 6 Ιουλίου του 2011 με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Πρόκειται για µία πράξη αναγνώρισης του στενού δεσµού που συνδέει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο µε τον Σταγειρίτη φιλόσοφο, καθώς, βέβαια, και της σημασίας του έργου του, τόσο όσον αφορά την αδιάλειπτη επίδραση που άσκησε στην ανθρώπινη διανόηση για ένα διάστημα 2.500 χρόνων, όσο και για το εκπληκτικό εύρος θεµάτων με τα οποία ασχολήθηκε ο Σταγειρίτης, ώστε δικαίως να αποκαλείται «ο κορυφαίος πανεπιστήμων φιλόσοφος».
 
Στόχος του Κέντρου είναι η δι-επιστημονικού χαρακτήρα μελέτη και προβολή σε διεθνή κλίμακα του Αριστοτελικού έργου, σε πεδία που καλύπτουν, όχι μόνον τους παραδοσιακούς κλάδους της φιλοσοφίας, αλλά και τομείς που σχετίζονται µε ένα πλήθος επιστηµονικών πεδίων, όπως αυτά των Ανθρωπιστικών Σπουδών, της Βιολογίας, Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, Νομικών/Πολιτικών Επιστημών, των Επιστημών Υγείας και των Τεχνολογικών Επιστημών. Αυτό, άλλωστε, αποτελεί και τον καινοτόμο χαρακτήρα του Κέντρου, καθιστώντας το μοναδικό στο είδος του σε διεθνές επίπεδο.
 
Φιλοδοξία του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» είναι να καταστεί πόλος έλξης και σημείο αναφοράς για όλους τους Αριστοτελιστές παγκοσµίως καθώς και για τους σπουδαστές της Αριστοτελικής φιλοσοφίας που θα ενδιαφέρονται να μελετήσουν κάθε πτυχή της Αριστοτελικής σκέψης. Και αυτό διότι διαθέτει το µοναδικό προνόμιο να λειτουργεί όχι μόνον στη χώρα που γεννήθηκε ο Αριστοτέλης, αλλά ειδικότερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που φέρει το όνομά του και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα Στάγειρα, γενέτειρα του Μακεδόνα φιλοσόφου, και από τη Μίεζα, τόπο διδασκαλίας του, µε µαθητή του τον Αλέξανδρο.
 
Κυρίως όμως, διότι ο Αριστοτέλης είναι ο οικουμενικός φιλόσοφος, το έργο του οποίου έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σηµάδια του στον Ελληνιστικό κόσμο, στη Βυζαντινή λόγια παράδοση, στον Αραβικό κόσµο και στη Μεσαιωνική διανόηση της Ευρώπης και συνεχίζει να δίνει το παρόν στο πνευµατικό γίγνεσθαι του σύγχρονου Δυτικού πολιτισµού. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι η μελέτη του Αριστοτελικού έργου, μπορεί όχι μόνον να αναδείξει τον οικουμενικό και διαχρονικό του χαρακτήρα, αλλά να οδηγήσει επίσης στην εμβάθυνση και κατανόηση εννοιών, ιδεών και προβλημάτων του σύγχρονου πολιτισμού σε οικουμενική κλίμακα.