Επιστημονικοί Συνεργάτες

 
Χριστίνα Παπαχρήστου
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 
Χρήστος A. Πεχλιβανίδης
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 
 Έλενα Λάππα
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 
Δήμητρα Μπαλλά
 Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 
Γιώργος Στρέμπλης
Διπλωματούχος Μεταπτυχιακού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης