Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στο “Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών” του Α.Π.Θ., 5 Νοεμβρίου 2018

Στις 5 Νοεμβρίου 2018 επισκέφθηκε το “Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών” του Α.Π.Θ. (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, αποτελούμενη από τον Καθηγητή Min Wifang, Διευθυντή του «Ινστιτούτου Ανώτατης Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου του Πεκίνου και τον Dr. JGuo Congbin, Υποδιευθυντή του ίδιου Ινστιτούτου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής τους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο Καθηγητής Min Wifangκαι ο Dr. JGuo Congbin συναντήθηκαν με την Πρόεδρο του ΔΙ.Κ.Α.Μ., Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, και είχαν μία πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ του “Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών” και του Ινστιτούτου Ανώτατης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Πεκίνου.