Διάλεξη της Δήμητρας Σφενδόνη-Μέντζου, Ομότιμης Καθηγήτριας Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Πρόεδρου του “Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών” του ΑΠΘ, στην Ολομέλεια με θέμα την έννοια της Φύσης, στο 24ο World Congress of Philosophy, Beijing 2018

Την Παρασκευή 17 Αυγούστου, 2018, η Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Πρόεδρος του “Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών” του ΑΠΘ, προήδρευσε στην Συνεδρία Ολομέλειας με θέμα τη Φύση, στο 24ο WORLD CONGRESS OF PHILOSOPHY, Beijing 2018.

Στην Εισαγωγική της Ομιλία η Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου αναφέρθηκε στην προέλευση της έννοιας της φύσης, στην κατοπινή της ανάπτυξη και στον ρόλο που έχει παίξει στην ιστορία της Δυτική σκέψης. Επεσήμανε το γεγονός, ότι από την αρχαιότητα αναπτύχθηκαν δύο βασικά μοντέλα: το Παρμενίδειο/ατομικό στατικό, α-χρονικό σύμπαν το οποίο αναβίωσε στη Νευτώνεια Μηχανική και το Αριστοτελικό δυναμικό μοντέλο της φύσης, το οποίο, με βάση τις ιδέες της επιστημονικής επανάστασης, θεωρήθηκε επί αιώνες ότι απέτυχε τελείως. Ωστόσο, η εξερεύνηση της φύσης στη σύγχρονη Φυσική, μας καλεί να εγκαταλείψουμε το Νευτώνειο μοντέλο και μαζί μ’ αυτό τις εμπειριστικές/θετικιστικές/νομιναλιστικές τάσεις της εποχής μας και να υιοθετήσουμε μία νέο-Αριστοτελική προσέγγιση της Φυσικής επιστήμης. Αυτό, υποστήριξε, μπορεί να μας οδηγήσει σε μία βαθύτερη κατανόηση του φυσικού κόσμου και ταυτόχρονα μπορεί να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε τους θεμελιώδεις λόγους για τους οποίους θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στη φύση με την έννοια του συνόλου όλων των πραγμάτων που υπάρχουν. Για να το επιτύχουμε αυτό, είναι ανάγκη να αναπτύξουμε μία διεπιστημονική προσέγγιση της φύσης και μία ολιστική στάση, αναγνωρίζοντας τόσο τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της φύσης, όσο και την αλληλοεξάρτηση των μερών της.

Οι ομιλητές της Συνεδρίας ήταν οι εξής: 

Guillermo HurtadoNaturaleza Muerta

Sebastian Rödl : The Good – As It Is Comprehended in Practical Reasoning

Guorong YangThe Shared Beauty of Nature and Human Being: The Twofold Horizon of "The Perspective of Human Being" and "The Perspective of Nature"  

Peter Singer: The Moral Status of Animals and the Ethics of Our Treatment of Them