Δράση του "Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών" στο 2016: Επετειακό Έτος Αριστοτέλη