Τα 5 Χρόνια του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών», Α.Π.Θ. (2011 - 2016)