Συμμετοχή της Προέδρου του ΔΙ.Κ.Α.Μ. Δήμητρας Σφενδόνη-Mέντζου και του μέλους του Δ.Σ. του ΔΙ.Κ.Α.Μ. Καθηγητή κ. Σταύρου Αυγολούπη στη Διημερίδα με θέμα "Ο Αριστοτέλης στην Εκπαίδευση". 1-2 Οκτωβρίου 2016, Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού Χαλκιδικής

Η πρόεδρος του "Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών Α.Π.Θ.", Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου και το μέλος του Δ.Σ. του ΔΙ.Κ.Α.Μ. Καθηγητής Αστρονομίας κ. Σταύρος Αυγολούπης συμμετείχαν στην Διημερίδα που διοργάνωσαν ο Δήμος Αριστοτέλη και η Δ. Δ. Εκπαίδευσης Χαλκιδικής με θεμα "Ο Αριστοτέλης στην Εκπαίδευση". Η Διημερίδα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1 και 2 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού της Ιερισσού Χαλκιδικής.