Ημερίδα: "Ο Αριστοτέλης συμπατριώτης μας και πανανθρώπινος", Αρναία Χαλκιδικής, 11 Ιουνίου 2016

Ημερίδα με θέμα: "Ο Αριστοτέλης συμπατριώτης μας και πανανθρώπινος", Αρναία Χαλκιδικής, Σάββατο 11 Ιουνίου 2016.