2016: Επετειακό Έτος Αριστοτέλη - Παγκόσμιο Συνέδριο "Αριστοτέλης 2400 Χρόνια": Τιμητική Εκδήλωση στο πλαίσιο της 13ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 12 Μαΐου 2016