2016: Επετειακό Έτος Αριστοτέλη - Παγκόσμιο Συνέδριο "Αριστοτέλης 2400 Χρόνια": Τιμητική Εκδήλωση στο πλαίσιο της 13ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 12 Μαΐου 2016

2016: Επετειακό Έτος Αριστοτέλη/
Παγκόσμιο Συνέδριο «Αριστοτέλης 2400 Χρόνια»
 
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
12 Μαΐου 2016
‘Ωρα: 17:00-18:00
Αίθουσα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ/Περίπτερο 13
 
Ομιλητές:
Περικλής Μήτκας, Πρύτανης του ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Κατσάμπαλος, Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ           
Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου, Ομότιμη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ΑΠΘ
Ιωάννης Σειραδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Αστροφυσικής, ΑΠΘ
Ζαχαρίας Σκούρας, Καθηγητής Γενετικής, ΑΠΘ
Άρης Στυλιανού, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, ΑΠΘ
Σταύρος Αυγολούπης, Καθηγητής Αστρονομίας, ΑΠΘ
Σπύρος Παυλίδης, Καθηγητής Νεοτεκτονικής και Παλαιοσεισμολογίας, ΑΠΘ