Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα "O Αριστοτέλης ως θεμελιωτής του σύγχρονου επιστημονικού ρεαλισμού'', Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου, 2015