ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2400 ΧΡΟΝΙΑ - Εκδήλωση στο πλαίσιο της 12ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, Κυριακή 10 Μαΐου 2015