Σεµινάριο: “Αστρονοµία και Αεροδιαστηµική Μηχανική”

Σεµινάριο: “Αστρονοµία και Αεροδιαστηµική Μηχανική”
 
Στις 26 Μαρτίου- 4 Απριλίου 2015, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία το δεκαήµερο Πανευρωπαϊκό Σεµινάριο µε θέµα “Αστρονοµία και Αεροδιαστηµική Μηχανική,” το οποίο διοργάνωσε ο φοιτητικός οργανισµός BEST Thessaloniki.
 
Η επίσηµη τελετή έναρξης έγινε την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 9:30-12:30 στο Αµφιθέατρο Α. Τσιούµης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Κοσµήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Καθηγητής κύριος Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση του θέµατος:
“The Harmony of the Spheres: Philosophy, Astronomy and Music”
“Η Αρµονία των Σφαιρών: Φιλοσοφία, Αστρονοµία και Μουσική”
 
Α Μέρος: “The Harmony of the Spheres: The Pythagoreans-Plato-Aristotle” (Η Αρµονία των Σφαιρών: Πυθαγόρειοι-Πλάτων-Αριστοτέλης)
Δήµητρα Σφενδόνη-Μέντζου
Οµότιµη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήµης, ΑΠΘ
Πρόεδρος του «Διεπιστηµονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών», ΑΠΘ
 
Β Μέρος: “The Harmony of the Spheres and Astronomy” (Η Αρµονία των Σφαιρών και Αστρονοµία)
Ιωάννης Σειραδάκης
Καθηγητής Αστροφυσικής, ΑΠΘ
Διευθυντής του Εργαστηρίου Αστρονοµίας του Τµήµατος Φυσικής, ΑΠΘ Αντι-Πρόεδρος του «Διεπιστηµονικού
Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών»
 
Μετά την Εναρκτήρια Τελετή ακολούθησαν οι εξής οµιλίες: 12.30-13.10:
“Cosmological Systems in the Ancient Greek Philosophical World”
(Κοσµολογικά Συστήµατα στον Αρχαίο Ελληνικό Φιλοσοφικό Κόσµο)
Δήµητρα Σφενδόνη-Μέντζου
 
13.10-14.30:
“Aristotle and Contemporary Physics” (Αριστοτέλης και Σύγχρονη Φυσική)
Δήµητρα Σφενδόνη-Μέντζου
 
15.30-17.30:
“Ancient Greek Astronomy and the Antikythera Mechanism”  (Αρχαία Ελληνική Αστρονοµία και ο Μηχανισµός των Αντικηθύρων)
Ιωάννης Σειραδάκης

Ετικέτες: