"Διεθνές Colloquium για τον Αριστοτέλη" - Διάλεξη Καθηγήτριας Βούλας Τσούνα, 17 Απριλίου 2013