“Διεθνές Colloquium για τον Αριστοτέλη” – Διάλεξη του Καθηγητή Richard McKirahan, 20 Μαρτίου 2013

Παρακολουθήστε σε μαγνητοσκόπηση την εκδήλωση.
 
 

Ετικέτες: 
Richard McKirahan