Επιστημονικό Συμβούλιο του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών