Παρουσίαση στο facebook του ΔΙΚΑΜ διαλέξεων του A΄ «Διεθνούς Colloquium για τον Αριστοτέλη»

Παρουσίαση στο facebook του ΔΙΚΑΜ διαλέξεων του A΄ «Διεθνούς Colloquium για τον Αριστοτέλη» που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Δεκεμβρίου 2012 – Ιουνίου 2013. 

Στο Colloquium συμμετείχαν διακεκριμένοι Αριστοτελιστές από το Βέλγιο, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ την Ολλανδία και την Ελλάδα. Οι διαλέξεις με τη σειρά που παρουσιάζονται είναι οι εξής: 

20-8-20
Διάλεξη του Θεοδόσιου Τάσιου, με θέμα: «Μια εναλλακτική ανάλυση της Αριστοτελικής μεσότητος».

27-8-20
Διάλεξη της Τερέζας Πεντζοπούλου-Βαλαλά, με θέμα: «Η Θεολογία του Αριστοτέλη». 

3-9-20
Διάλεξη του Λάμπρου Κουλουμπαρίτση, με θέμα: «Από τη Φυσική στη Μεταφυσική του Αριστοτέλη».

11-9-20
Διάλεξη του Abraham P. Bos, με θέμα: «Το πνεῦμα ως η κεντρική έννοια της Αριστοτελικής Φιλοσοφίας».

17-9-20
Διάλεξη του Richard McKirahan, με θέμα: «Ο νοῦς στον Αριστοτέλη».

24-9-20
Διάλεξη Βούλας Τσούνα, με θέμα: «Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης για την αυτο-αναφορικότητα της αντίληψης».

Ετικέτες: