Ημερίδα με θέμα: «Ο Αριστοτέλης ως θεμελιωτής της διεπιστημονικής σκέψης»

Παρακολουθήστε τo μαγνητοσκοπημένo βίντεο της Ημερίδας με θέμα: «Ο Αριστοτέλης ως θεμελιωτής της διεπιστημονικής σκέψης»
 
Το «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών» διοργανώνει εναρκτήρια Ημερίδα με θέμα, «Ο Αριστοτέλης ως θεμελιωτής της διεπιστημονικής σκέψης». Στόχος της Ημερίδας είναι να καταδειχθεί ο οικουμενικός, διαχρονικός και επίκαιρος χαρακτήρας του Αριστοτελικού έργου. Παράλληλα επιδιώκεται να φωτισθούν πτυχές της Αριστοτελικής φιλοσοφίας, οι οποίες καταδεικνύουν τη βαθειά σχέση που συνδέει τον Αριστοτέλη με βασικούς κλάδους των επιστημών, κάτι το οποίο αποτελεί και τον καινοτόμο χαρακτήρα του Κέντρου. Προς τον σκοπό αυτό έχουν κληθεί να συμμετάσχουν με ανακοινώσεις τους Αριστοτελιστές φιλόσοφοι εκπροσωπώντας τους κλάδους της οντολογίας και μεταφυσικής, της ηθικής φιλοσοφίας, της αισθητικής, αλλά και επιστήμονες ενός μεγάλου αριθμού επιστηµονικών πεδίων, όπως αυτά των ανθρωπιστικών επιστημών, των φυσικών και μαθηματικών επιστημών, της βιολογίας και των τεχνολογικών επιστημών. Η Ημερίδα θα κλείσει με συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» με θέμα: «Ο Αριστοτέλης ως θεμελιωτής της διεπιστημονικής σκέψης».
 
Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα πραγματοποιηθεί και η αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα του Ομότιμου Καθηγητή του Ελευθέρου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών Λάμπρου Κουλουμπαρίτση από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

Ετικέτες: 
Αφίσα ημερίδας