Τα 8 Χρόνια του "Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών", Α.Π.Θ., (2011-2019)