ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ

5-9-19 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Πνευματικό Κέντρο Αρχαίων Σταγείρων