Διάλεξη της Καθηγήτριας της Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Προέδρου του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών Α.Π.Θ., κ. Δήμητρας Σφενδόνη-Μέντζου, Βυζαντινό Μουσείο, Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα, Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014