Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
«Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κτίριο Διοικήσεως (Ισόγειο)
Πανεπιστημιούπολη
ΤΚ 54124
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο/Fax:
Τηλ.: +30-2310-996803, 997198  Fax: +30-2310-996839
Ηλεκτρονική διεύθυνση:dikam@auth.gr