“Διεθνές Colloquium για τον Αριστοτέλη” – Διάλεξη του Καθηγητή Abraham P. Bos, 27 Φεβρουαρίου 2013